Město Teplá
MěstoTeplá

Památky města

Letecký pohled na TeplouKostel sv. Jiljí

Existence prvního kostela ve městě je datována k roku 1272, kdy zde byl kostel zřejmě románského původu, přestavěný v letech 1667-1694. Šlo o bezvěžovou stavbu. Současný kostel byl postaven v letech 1762-1765 tepelským stavitelem V. Hausmannem v pozdně barokním slohu. Jedná se o jednolodní obdélnou stavbu s věží v západním průčelí. V letech 1808-1838 byly zároveň s opravami po požáru přistavěny ambity, v letech 1850-1853 kostel opravil loketský stavitel J. Scherbaum, který také dokončil věž. Výzdoba interiéru pochází z konce 18. a 1. poloviny 19. století. Hlavní oltář je z roku 1724 a byl sem převezen roku 1785 ze zrušeného kláštera v Chotěšově. Nejcennější jsou fresky ze života sv. Jiljí od Eliáše Dollhopfa z roku 1765. 

Kostel sv. Jiljí   Kostel sv. Jiljí - pohled z parku Kostel zima

Městský úřad (čp. 143)

Nejstarší budova ve městě, původně latinská škola, postavená v letech 1572-1574. Jedná se o renesanční budovu s mansardovou střechou. Nad vchodem na severní straně je deska s latinskými verši, které připomínají založení školy opatem Janem Myšínem (Mäuskönigem) a chronogram z roku 1574. Na západní stěně je znak kláštera s iniciálami opata Karla Kašpara Reitenbergera, za něhož byla v roce 1819 dokončena obnova budovy. V letech 2000-2001 byla fasáda obnovena v původním stavu.

Městský úřad    Znak kláštera na fasádě radnice

Sloup Nejsvětější Trojice

Patří k nejcennějším památkám města. Je dílem žlutické sochařské dílny Oswalda Jana Wendy a tepelského stavitele Wolfganga Braunbocka z roku 1721. Na balustrádě stojí sochy bl. Hroznaty, sv. Rozálie a sv. Jana Nepomuckého, na podstavcích ve střední části sloupu jsou sochy sv. Václava, Floriána a Leopolda a v nejvyšší části v nikách jsou sochy sv. Norberta, Vojtěcha a Quotvuldta. Vysoký jehlan sloupu uzavírá sousoší Nejsvětější Trojice a Pannou Marií. V letech 2006-2008 byl sloup opraven.

Sloup Nejsvětější Trojice   Sousoší Nejsvětější Trojice   Socha bl. Hroznaty na sloupu Nejsv.Trojice

Stará radnice (čp. 1)

Historicky cenná stavba. Jedná se o jednopatrovou barokní budovu s mansardovou střechou dokončenou z roku 1698. Střecha je zakončena zvoničkou, ve které visel záchranný zvon.

 Stará radnice

Historicky cenné domy jsou v parku za kostelem:
  • budova děkanského farního úřadu (čp. 7) - barokní jednopatrová budova původně z roku 1689, první patro poškozené požárem roku 1794 bylo začátkem 19. století přestavěno
  • domy čp. 4 a 5 - původně cejchovní úřad a pošta, obnovno v původním stavu (dnes Pension Stará Pošta)
  • další významné měšťanské domy, přestavované po požáru města z roku 1794 - čp. 61 a 62, čp. 142 a 146 na Masarykově náměstí a v ulici Fučíkova dům čp. 157 s obnovenou barokní fasádou
  • domy se zajímavými architektonickými prvky - dům čp. 260 (Fučíkova ulice) má kovová tepaná vrata s erby a v oblouku barokního portálu se dochovalo domovní znamení květiny; dům čp. 268 (Fučíkova ulice) má cenný barokní portál, v jehož oblouku je vytesaný erb s letopočtem 1703

 Děkanský farní úřad

Špitální kostel (kaple) Nejsvětější Trojice

Osmiboká centrální budova se dvěma řadami oken s jehlancovou střechou a sloupkovou Kaple Nejsvětější Trojicelucernou byla postavena na místě špitálního kostela v letech 1692-1699 Kryštofem Dienzenhoferem. Vysvěcena 11. června 1699. Původní barokní zařízení z roku 1722 se nedochovalo. Kaple byla opravována v roce 1929, poslední opravy proběhly na začátku 90. let 20. století. Dnes kaple slouží jak obřadní síň města a jako víceúčelový sál pro kulturní akce komorního charakteru (koncerty, výstavy).

 

Kaple sv. Kříže, Bolestné Matky Boží a apoštola Ondřeje

 PKaple na vrchu Spielbergostavena v letech 1768-1769 podle staršího návrhu K.I.    Dienzenhofera z roku 1730. Nachází se v jihovýchodní části města na kopci zvaném Spielberg. Sloužila jako modlitebna pravoslavné církve. Zařízení odstraněno.

 

Smírčí kříž

Nachází se v zahradě školy v prostoru nárožní ulice. Dochoval se jako jediný ze šesti smírčních Smírčí křížkřížů, připomínajících popravu rebelů v roce 1525. Stanoviště kříže je zřejmě původní. Čtvercová část je o rozměrech 40x40 cm, na lícní straně je cca 10 cm hluboký reliéf řeckého kříže s vyrytým znamením stejnotvarého kříže uprostřed. Celková tloušťka kamene je 20 cm. Na zadní hladké stěně je nerozeznatelné znamení.

 

© Ludvík Poláček

TEPLÁ

Překlad (translations)

ČEZ - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rizika a nebezpečí

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Město Teplá