Město Teplá
MěstoTeplá

Historie města v datech

9.století

Tepelsko majetkem Přemyslovců

1193

založení premonstrátského kláštera vojvodou Hroznatou

1197

první písemná zmínka o osadě Teplá v Hroznatově závěti

13. století

Teplá jako strategicky významná zemská brána s celnicí

1322

Chebsko připojeno k českému státu, Teplá ztrácí význam jako zemská brána a celnice

1365

povoleno konání výročního trhu na sv. Jiljí se třemi dny následujícími

1380-1381

morová epidemie

17.7.1385

opat Bohuš z Otovic povýšil Teplou na město

1421

zničení a požár města (husitská vojska)

1427, 1431

loupení, plenění a požár města (křižácká vojska)

1443

vzpoura městské chudiny proti bohatým konšelům a klášteru

1447

vzpoura městské chudiny proti klášteru

1466

udělení hradebního práva králem Jiřím z Poděbrad

1467

vyplenění Teplé a kláštera katolickou šlechtou

1503

udělení tzv. "plzeňského práva" - právo vést městské knihy, právo volného odkazu, právo užívání větší i menší pečetě, právo pečetit červeným voskem a právo používat vlastní znak (troje jelení parohy s hraběcí korunkou ve stříbrném poli)

1507

povolení obehnat město dřevěným oplocením s příkopy a náspy

1525

vzpoura proti vrchnosti, potlačena vojskem

1537

požár téměř celého města

1540

založení špitálu pro chudé opatem Janem Kurzem

1549

morová epidemie, za oběť padly stovky obyvatel

1572

založení latinské školy opatem Janem Myšínem - první známá městská škola v okolí

1611

požár města i kláštera

1618

požár (Mansfeldovo vojsko)

1621

drancování a vypálení města Mansfeldovým vojskem

1622-1623

neúroda a následná drahota a hlad

1633

povodeň po protržení hráze Podhorního rybníka a zničením Betlémského, Starého, Petrského a Sladového rybníka přívaly vod, zasažena byla polovina města

srpen-září 1647

v okolí Teplé proběhla bitva mezi švédskou a císařskou armádou v rámci třicetileté války, město Teplá a mnohé okolní obce vypleněny

1669

požár města - vyhořela radnice a 11 domů

1680

selské povstání, za velké účasti sedláků z Rájova a Bohuslavi, krvavě potlačeno císařským vojskem na Ovčím vrchu u Bezdružic

1684, 1687

neúroda

1692

Založení měšťanského pivovaru v Teplé

1713-1714

epidemie dobytčího moru

1721

postaven morový sloup Nejsvětější Trojice

1728

odebrání práva vybírat mýtné opatem Raymundem Šimonovským, ze kterého vznikl 40 let dlouhý soudní proces

1747

požár města - shořelo 91 domů, poškozen i kostel

1747

potvrzení privilegií Marií Terezií

1768

právo celoročního vaření piva a pálení vína

1770

založena čtyřtřídní normální škola

29. 4. 1794

požár města - zničeno nebo vážně poškozeno 204 domů včetně fary, školy a kostela (ušetřeno zůstalo pouze 60 domů a klášterní špitál)

1816-1817

neúroda a dobytčí mor s následnou bídou a drahotou

1821-1822

Tepelsko několikrát navštívil německý básník, filozof a přírodovědec Johann Wolfgang Goethe

11. 9. 1835

klášter Teplá navštívil rakouský panovník a poslední korunovaný český král a císař Ferdinand V. „Dobrotivý“

1849

zrušení klášterního vrchnostenského úřadu, Teplá získává vlastní samosprávu

1850

Teplá se stává okresním městem

1872

zbourána poslední, "Toužimská", brána, součást městského opevnění

1875

otevřena nová školní budova (novorenesanční styl) se šestitřídní obecnou a trojtřídní měšťanskou školou

17. 12. 1898

zahájen provoz železniční trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary

1908

výstavba okresní nemocnice (později sídlo okresního úřadu, nyní 1. stupeň základní školy)

14. 9. 1924

zahájení vyučování české menšinové školy v Teplé

1933

otevřeno městské plážové koupaliště Nový svět

1935

volby – většinu 65% získává Henleinova SDP (sudetoněmecká strana)

4. 10. 1938

Po podpisu Mnichovské dohody město Teplá obsazeno 3. skupinou armád německého Wehrmachtu pod velením gen. Walthera von Reichenaua.

18. 10. 1938

Město Teplá a klášter navštívili říšský komisař sudetské župy Konrad Henlein a říšský ministr vnitra Dr. iur. Wilhelm Frick

1940

vybudování zajateckého tábora na „Pírce“

25. 12. 1944

odhoz amerických leteckých pum na město, 6 mrtvých, 15 zraněných

duben 1945

Teplou procházely 3 pochody smrti (23 obětí bylo po válce pohřbeno na místním hřbitově)

6. 5. 1945

Osvobození města vojsky 97. pěší divize americké armády (velitel Milton B. Halsey)

1946-1947

odsun sudetoněmeckých obyvatel z Tepelska

31. 1. 1949

zrušen tepelský okres

13.-14.4.1950

násilné obsazení kláštera premonstrátů (akce „K“), ve kterém až do roku 1978 sídlila Československá lidová armáda

1952

zahájení provozu tírny lnu n.p. Čemolen

1961

dokončena budova jeslí (dnes školní klub)

1967

zahájeno budování rekreačního střediska Betlém

březen 1968

otevřen hotel Flora

srpen 1968

invaze vojsk pěti států Varšavské smlouvy do Československa

70. léta

nová úpravna vody a stavba přivaděče pitné vody z Podhorního rybníka

1975

převzetí továrny tírny lnu Jitonou Soběslav n.p. - výroba čalouněných souprav zahájena roku 1976, ukončena v roce 1996

1978

otevřená nová mateřská škola

1992

město Teplá prohlášeno městskou památkovou zónou

1994

otevřen Dům s pečovatelskou službou

2000

zprovozněn nový přivaděč vody z vodní nádrže Žlutice

2006

podepsána dohoda o partnerství s bavorskou obcí Konnersreuth

15.9.2011

Klášter premonstrátů v Teplé navštívil prezident republiky Václav Klaus s chotí

26.6.2015

Slavnostní zakončení projektu „Vzorová obnova Národní kulturní památky Klášter premonstrátů Teplá“

 
Ludvík Poláček

TEPLÁ

Překlad (translations)

ČEZ - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rizika a nebezpečí

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Město Teplá