Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Informace k hospodaření města v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
více zde

KNIHOVNA

Knihovna

Mapa Teplé

Chcete vidět Teplou na leteckém snímku nebo historické mapě? Najít stavbu podle čísla popisného?   Navštivte GEOPORTÁL nebo Interaktivní turistickou mapu

Geoportál        Interaktivní turistická mapa


Živéobce.cz


Nabídky práce v regionuPráce

Sbor dobrovolných hasičů Teplá   1870 - 2015
Praga RN


Formuláře a tiskopisy
Formuláře

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Obsah

Památky města

Letecký pohled na Teplou

Kostel sv. Jiljí

Existence prvního kostela ve městě je datována k roku 1272, kdy zde byl kostel zřejmě románského původu, přestavěný v letech 1667-1694. Šlo o bezvěžovou stavbu. Současný kostel byl postaven v letech 1762-1765 tepelským stavitelem V. Hausmannem v pozdně barokním slohu. Jedná se o jednolodní obdélnou stavbu s věží v západním průčelí. V letech 1808-1838 byly zároveň s opravami po požáru přistavěny ambity, v letech 1850-1853 kostel opravil loketský stavitel J. Scherbaum, který také dokončil věž. Výzdoba interiéru pochází z konce 18. a 1. poloviny 19. století. Hlavní oltář je z roku 1724 a byl sem převezen roku 1785 ze zrušeného kláštera v Chotěšově. Nejcennější jsou fresky ze života sv. Jiljí od Eliáše Dollhopfa z roku 1765. 

Kostel sv. JiljíKostel sv. Jiljí - pohled z parku

Kostel zima

Městský úřad (čp. 143)

Nejstarší budova ve městě, původně latinská škola, postavená v letech 1572-1574. Jedná se o renesanční budovu s mansardovou střechou. Nad vchodem na severní straně je deska s latinskými verši, které připomínají založení školy opatem Janem Myšínem (Mäuskönigem) a chronogram z roku 1574. Na západní stěně je znak kláštera s iniciálami opata Karla Kašpara Reitenbergera, za něhož byla v roce 1819 dokončena obnova budovy. V letech 2000-2001 byla fasáda obnovena v původním stavu.

Městský úřad Znak kláštera na fasádě radnice

Sloup Nejsvětější Trojice

Patří k nejcennějším památkám města. Je dílem žlutické sochařské dílny Oswalda Jana Wendy a tepelského stavitele Wolfganga Braunbocka z roku 1721. Na balustrádě stojí sochy bl. Hroznaty, sv. Rozálie a sv. Jana Nepomuckého, na podstavcích ve střední části sloupu jsou sochy sv. Václava, Floriána a Leopolda a v nejvyšší části v nikách jsou sochy sv. Norberta, Vojtěcha a Quotvuldta. Vysoký jehlan sloupu uzavírá sousoší Nejsvětější Trojice a Pannou Marií. V letech 2006-2008 byl sloup opraven.

Sloup Nejsvětější TrojiceSousoší Nejsvětější Trojice Socha bl. Hroznaty na sloupu Nejsv.Trojice

Stará radnice (čp. 1)

Historicky cenná stavba. Jedná se o jednopatrovou barokní budovu s mansardovou střechou dokončenou z roku 1698. Střecha je zakončena zvoničkou, ve které visel záchranný zvon.

 Stará radnice

Historicky cenné domy jsou v parku za kostelem:

  • budova děkanského farního úřadu (čp. 7) - barokní jednopatrová budova původně z roku 1689, první patro poškozené požárem roku 1794 bylo začátkem 19. století přestavěno
  • domy čp. 4 a 5 - původně cejchovní úřad a pošta, obnovno v původním stavu (dnes Pension Stará Pošta)
  • další významné měšťanské domy, přestavované po požáru města z roku 1794 - čp. 61 a 62, čp. 142 a 146 na Masarykově náměstí a v ulici Fučíkova dům čp. 157 s obnovenou barokní fasádou
  • domy se zajímavými architektonickými prvky - dům čp. 260 (Fučíkova ulice) má kovová tepaná vrata s erby a v oblouku barokního portálu se dochovalo domovní znamení květiny; dům čp. 268 (Fučíkova ulice) má cenný barokní portál, v jehož oblouku je vytesaný erb s letopočtem 1703

 Děkanský farní úřad

Špitální kostel (kaple) Nejsvětější Trojice

Osmiboká centrální budova se dvěma řadami oken s jehlancovou střechou a sloupkovou lucernou byla postavena na místě špitálního kostela v letech 1692-1699 Kryštofem Dienzenhoferem. Vysvěcena 11. června 1699. Původní barokní zařízení z roku 1722 se nedochovalo. Kaple byla opravována v roce 1929, poslední opravy proběhly na začátku 90. let 20. století. Dnes kaple slouží jak obřadní síň města a jako víceúčelový sál pro kulturní akce komorního charakteru (koncerty, výstavy).

 Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple sv. Kříže, Bolestné Matky Boží a apoštola Ondřeje

Postavena v letech 1768-1769 podle staršího návrhu K.I. Dienzenhofera z roku 1730. Nachází se v jihovýchodní části města na kopci zvaném Spielberg. Sloužila jako modlitebna pravoslavné církve. Zařízení odstraněno.

 Kaple na vrchu Spielberg

Smírčí kříž

Nachází se v zahradě školy v prostoru nárožní ulice. Dochoval se jako jediný ze šesti smírčních křížů, připomínajících popravu rebelů v roce 1525. Stanoviště kříže je zřejmě původní. Čtvercová část je o rozměrech 40x40 cm, na lícní straně je cca 10 cm hluboký reliéf řeckého kříže s vyrytým znamením stejnotvarého kříže uprostřed. Celková tloušťka kamene je 20 cm. Na zadní hladké stěně je nerozeznatelné znamení.

 Smírčí kříž

© Ludvík Poláček