Město Teplá
MěstoTeplá

Čápi v Teplé

Čápi v Teplé

Popis

Na české poměry poměrně velký druh, jeho váha se pohybuje v rozmezí 2,3 – 4,4 kg, průměr je kolem 3,5 kg, samice jsou o něco menší. Čápi bílí dosahují výšky 95–105 cm, rozpětí křídel je 155–165 cm. Ve zbarvení převažuje bílá barva, konce letek jsou černé, zobák a dlouhé nohy červené, u mladých jedinců tmavé. Na rozdíl od volavek mají čápi při letu natažený krk. Typickým zvukovým projevem je klapání zobákem.

 

Způsob života

Čápi se vyskytují na vlhkých loukách, polích, okrajích vod, preferují otevřenou krajinu, často se však nacházejí v blízkosti lidských obydlí.

Na konci léta čápi odlétají na zimoviště ve střední a jižní Africe. Několik málo jedinců přezimuje i ve střední Evropě, v České republice se jedná asi o 10 kusů ročně. Tažná hejna mohou čítat i stovky ptáků. Čáp bílý se dožívá až 13 let.

Potrava

Nejznámější čapí potravou jsou žáby, patří sem ale i další obojživelníci, také ryby, plazi, hmyz a jeho larvy, hraboši (významné pro zemědělství), krtci a dále mláďata různých savců. V Africe často sleduje hejna sarančat.

Rozmnožování

Ciconia ciconia

Hnízda si staví na stromech, střechách, komínech, využívají i umělé hnízdní podložky, v poslední době stoupá jejich obliba v hnízdění na sloupech elektrického vedení. Hnízdění probíhá buď jednotlivě, nebo v menších skupinách a začíná v období duben – květen. Hnízdo se skládá převážně z  větví a klacků, samice snáší v průměru 2–4 vejce, výjimečně jen 1 nebo dokonce 5. Inkubace vajec trvá přibližně 33 dní, vejce zahřívají oba rodiče. Dva měsíce po vylíhnutí se mláďata učí létat.

Ohrožení

Podle údajů z 19. století byl čáp bílý na tahu běžně ve velkém odstřelován obyvatelstvem, ať již pro zábavu, či pro maso.Až do poloviny 20. století hnízdil čáp bílý v Česku pouze na Třeboňsku, Písecku a na jižní Moravě. V roce 2001 u nás bylo zaznamenáno 1282 hnízd, z čehož bylo obsazeno celým párem 901 hnízd a alespoň jedno mládě bylo vyvedeno z 634 hnízd.Dle vyhlášky 395/1992 Sb. patří čáp v ČR mezi ohrožené druhy.

Mezi největší hrozby pro tento druh nepochybně patří odvodňování mokřin, elektrická vedení, používání pesticidů při ničení sarančí a nezákonný odstřel jednotlivých jedinců v Africe. Patří také k druhům, ke kterým se vztahuje Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA). Dle Červeného seznamu ohrožených druhů jde stále o málo dotčený druh (Least concern).

Poddruhy

  • Čáp evropský (C. ciconia ciconia) Linné, 1758 - Evropa, severozápadní Afrika, západní Asie; zimuje v Africe.
  • Čáp středoasijský (C. ciconia asiatica) Severtsov, 1873 - západní až stření Asie; zimuje v Indii.

Čáp východní (Ciconia boyciana), nyní plnohodnotný druh, byl dříve také uznáván jako jeden z poddruhů čápa bílého.

Datum vložení: 17. 4. 2012 12:28
Datum poslední aktualizace: 4. 6. 2012 10:07
Autor:
Město Teplá