Město Teplá
MěstoTeplá

Tiskopisy a formuláře

Po novele stavebního zákona  s účinností od  01. 01. 2018


Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Informace pro občany o změně ve vyhlášce č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Bez povolení orgánu ochrany přírody se mohou od 1.1.2014 kácet již pouze ovocné stromy a to i v zahrádkářských koloniích a u rekreačních objektů. Na ostatní druhy dřevin, které mají obvod kmene ve 130 cm výšky nad zemí víc jak 80 cm je třeba žádat o povolení ke kácení dřevin. Viz VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí níže.

Vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Pokladna

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hos....pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 573,72 kB

Oznámení zániku poplatkové povinnosti místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Oznámení zániku poplatkové povinnosti za obecní systém odpadového hospod....pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 656 kB

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 568,69 kB

Oznámení zániku poplatkové povinnosti místního poplatku ze psů

Oznámení zániku poplatkové povinnosti místního poplatku ze psů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 664,23 kB

Matrika

Přihláška k vítání občánků a souhlas se zpracováním osobních údajů

Přihláška k vítání občánků a souhlas se zpracováním osobních údajů .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 523,74 kB

Dotazník k uzavření manželství PDF

Dotazník k uzavření manželství PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 127,82 kB

Dotazník k uzavření manželství DOC

Dotazník k uzavření manželství DOC.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 45 kB

Žádost o vydání osvědčení - církev PDF

Žádost o vydání osvědčení - církev PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 126,14 kB

Žádost o vydání osvědčení - církev DOC

Žádost o vydání osvědčení - církev DOC.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 40,5 kB

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu - vzor

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu - vzor.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 200,06 kB

Městská památková zóna - MPZ

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Města Teplá na obnovu objektů

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Města Teplá na obnovu objektů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 165,47 kB

Žádost o poskytnutí příspěvku pro vlastníka nemovitosti v MPZ PDF

Žádost o poskytnutí příspěvku pro vlastníka nemovitosti v MPZ PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 224,54 kB

Žádost o poskytnutí příspěvku pro vlastníka nemovitosti v MPZ DOC

Žádost o poskytnutí příspěvku pro vlastníka nemovitosti v MPZ DOC.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 87 kB

Závěrečné vyúčtování a vyhodnocení realizace akce v MPZ PDF

Závěrečné vyúčtování a vyhodnocení realizace akce v MPZ PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,09 kB

Závěrečné vyúčtování a vyhodnocení realizace akce v MPZ DOC

Závěrečné vyúčtování a vyhodnocení realizace akce v MPZ DOC.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 56 kB

Žádost o stanovisko z hlediska památkové péče PDF

Žádost o stanovisko z hlediska památkové péče PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 241,79 kB

Žádost o stanovisko z hlediska památkové péče XLS

Žádost o stanovisko z hlediska památkové péče XLS.xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 24 kB

Stavební úřad a územní plánování

Žádost o povolení připojení k silnici nebo místní komunikaci

zadost_o_povoleni_pripojeni_ke_komunikaci.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,4 kB

Žádost o povoleni_zvláštního užívání komunikace - silnice obecne

Žádost o povoleni_zvláštního užívání komunikace - silnice obecne.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 29,5 kB

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace k uložení inž. sítí PDF

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace k uložení inž. sítí PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 160,5 kB

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace k uložení inž. sítí DOC

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace k uložení inž. sítí DOC.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 42,5 kB

Žádost o povolení uzavírky PDF

Žádost o povolení uzavírky PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 212,55 kB

Žádost o povolení uzavírky DOC

Žádost o povolení uzavírky DOC.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 31 kB

Stavební zákon - ohlášení

Ohlášení odstranění DOC

Ohlášení odstranění DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 36,63 kB

Ohlášení odstranění PDF

Ohlášení odstranění PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 229,12 kB

Ohlášení stavby DOC

Ohlášení stavby DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37,53 kB

Ohlášení stavby PDF

Ohlášení stavby PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 243,37 kB

Oznámení stavebního záměru DOC

Oznámení stavebního záměru DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 36,61 kB

Oznámení stavebního záměru PDF

Oznámení stavebního záměru PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 235,1 kB

Oznámení záměru DOC

Oznámení záměru DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,39 kB

Oznámení záměru PDF

Oznámení záměru PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 306,67 kB

Oznámení změny v užívání stavby DOC

Oznámení změny v užívání stavby DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,38 kB

Oznámení změny v užívání stavby PDF

Oznámení změny v užívání stavby PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 226,31 kB

Žádost o povolení předčasného užívání stavby DOC

Žádost o povolení předčasného užívání stavby DOC.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 140,5 kB

Žádost o povolení předčasného užívání stavby PDF

Žádost o povolení předčasného užívání stavby PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 397,88 kB

Žádost o stavební povolení DOC

Žádost o stavební povolení DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,89 kB

Žádost o stavební povolení PDF

Žádost o stavební povolení PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 240,19 kB

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu DOC

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,62 kB

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu PDF

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 403,23 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku DOC

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37,61 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu PDF

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 228,6 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby DOC

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 41,81 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby PDF

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 323,6 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území DOC

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 39,55 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území PDF

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 456,92 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území DOC

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 40,19 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území PDF

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 316,96 kB

Žádost o vydání společného povolení DOC

Žádost o vydání společného povolení DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 45,55 kB

Žádost o vydání společného povolení PDF

Žádost o vydání společného povolení PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 429,28 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku PDF

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 232,51 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu DOC

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 35,82 kB

Žádosti

Žádost o prodej nebo pronájem pozemků PDF

Žádost o prodej nebo pronájem pozemků PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 198,51 kB

Žádost o prodej nebo pronájem pozemků DOC

Žádost o prodej nebo pronájem pozemků DOC.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30 kB

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 140,09 kB

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Překlad (translations)

ČEZ - odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rizika a nebezpečí

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Město Teplá