Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Informace k hospodaření města jsou k dispozici na úřední desce v sekci - Rozpočet a rozpočtová opatření č.1 až č.10 a hospodaření města.
V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři ekonoma MěU Teplá, Masarykovo náměstí 1.

KNIHOVNA

Knihovna

Mapa Teplé

Chcete vidět Teplou na leteckém snímku nebo historické mapě? Najít stavbu podle čísla popisného?   Navštivte GEOPORTÁL nebo Interaktivní turistickou mapu

Geoportál        Interaktivní turistická mapa


Živéobce.cz


Nabídky práce v regionuPráce

Sbor dobrovolných hasičů Teplá   1870 - 2015
Praga RN


Formuláře a tiskopisy
Formuláře

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Tiskopisy a formuláře


Pokladna  

Informace k platbám poplatků zde

Ohlášení k místnímu poplatku - psi     ( pdf )

Ohlášení k místnímu poplatku - odpady     ( pdf )

Odhláška k místnímu poplatku - odpady     ( pdf )


 

Matrika

Dotazník k uzavření manželství     ( pdf , doc )

Žádost o vydání osvědčení - církev     ( pdf , doc )

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu - vzor     ( pdf )


 

Městská památková zóna - MPZ

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu na obnovu objektů v MPZ  

Žádost o poskytnutí příspěvku pro vlastníka nemovitosti v MPZ     ( pdf , doc )

Závěrečné vyúčtování a vyhodnocení realizace akce v MPZ     ( pdf , doc )

Žádost o stanovisko z hlediska památkové péče     ( pdf , xls )


 

Stavební úřad a územní plánování

Žádost o prodej nebo pronájem pozemků     ( pdf , doc )

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les     ( pdf , doc )

 

Žádost o povoleni_zvláštního užívání komunikace - silnice obecne     ( pdf , doc )

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace k uložení inž. sítí     ( pdf , doc )

Žádost o povolení uzavírky     ( pdf , doc )

 

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby     ( pdf , doc )

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území     (pdf , doc )

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území     ( pdf , doc )

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků     (pdf , doc )

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu     ( pdf , doc )

Žádost o vydání společ. územního rozhodnutí a stavebního povolení    ( pdf , doc )

Žádost o územní souhlas     ( pdf , doc )

Ohlášení stavby     ( pdf ,doc )

Žádost o stavební povolení     ( pdf , doc )

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autoriz. inspektora     ( pdf , doc )

Oznámení o užívání stavby     ( pdf , doc )

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu     ( pdf , doc )

Žádost o povolení předčasného užívání stavby     ( pdf , doc )

Oznámení změny v užívání stavby     ( pdf , doc )

Ohlášení odstranění     ( pdf , doc )