Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Informace k hospodaření města v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
více zde

KNIHOVNA

Knihovna

Mapa Teplé

Chcete vidět Teplou na leteckém snímku nebo historické mapě? Najít stavbu podle čísla popisného?   Navštivte GEOPORTÁL nebo Interaktivní turistickou mapu

Geoportál        Interaktivní turistická mapa


Živéobce.cz


Nabídky práce v regionuPráce

Sbor dobrovolných hasičů Teplá   1870 - 2015
Praga RN


Formuláře a tiskopisy
Formuláře

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Tiskopisy a formuláře


Pokladna  

Informace k platbám poplatků zde

Ohlášení k místnímu poplatku - psi     ( pdf )

Ohlášení k místnímu poplatku - odpady     ( pdf )

Odhláška k místnímu poplatku - odpady     ( pdf )


 

Matrika

Dotazník k uzavření manželství     ( pdf , doc )

Žádost o vydání osvědčení - církev     ( pdf , doc )

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu - vzor     ( pdf )


 

Městská památková zóna - MPZ

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu na obnovu objektů v MPZ  

Žádost o poskytnutí příspěvku pro vlastníka nemovitosti v MPZ     ( pdf , doc )

Závěrečné vyúčtování a vyhodnocení realizace akce v MPZ     ( pdf , doc )

Žádost o stanovisko z hlediska památkové péče     ( pdf , xls )


 

Stavební úřad a územní plánování

 

Žádost o povoleni_zvláštního užívání komunikace - silnice obecne     (doc)

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace k uložení inž. sítí     ( pdf , doc )

Žádost o povolení uzavírky     ( pdf , doc )


 

Žádost o prodej nebo pronájem pozemků     ( pdf , doc )

 


Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les     ( pdf )

Informace pro občany o změně ve vyhlášce č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Bez povolení orgánu ochrany přírody se mohou od 1.1.2014 kácet již pouze ovocné stromy a to i v zahrádkářských koloniích a u rekreačních objektů. Na ostatní druhy dřevin, které mají obvod kmene ve 130 cm výšky nad zemí víc jak 80 cm je třeba žádat o povolení ke kácení dřevin. Viz VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí níže.

Vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení


 

Po novele stavebního zákona  s účinností od  01. 01. 2018

Ohlášení dokončení stavby:  http://www.mmr.cz/getmedia/c342784f-f31c-4a85-865f-238e107fa38c/Priloha-c-2_Ohlaseni_dokonceni_stavby-MMR-10012018.pdf?ext=.pdf

Žádost o přidělení č.p./č.ev.:  http://www.mmr.cz/getmedia/6d262fad-cdf5-4353-90cb-74629e01747d/Priloha-c-1_Zadost_o_prideleni_cisla-MMR-10012018_1.pdf?ext=.pdf

 

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ                                                                  ( doc , pdf )

OHLÁŠENÍ STAVBY                                                                             ( doc , pdf )

OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU                                                ( doc , pdf )

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU                                                                          ( doc , pdf )

OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY                                         ( doc , pdf )

SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU                                                      ( doc , pdf )

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY           ( doc , pdf )

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ                                                      ( doc , pdf )

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU                        ( doc, pdf )

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ
O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ                                          ( doc , pdf )

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU      ( doc , pdf )

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY            ( doc , pdf )

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ
O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ                                ( doc , pdf )

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ    ( doc , pdf )

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ                                ( doc , pdf )