Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

lektronická podoba tištěné verze Tepelského zpravodaje.
Prezentace byla vytvořena pro prohlížení programem Adobe Reader.
Pokud jej nemáte nainstalovaný
ZDE si jej volně stahněte a nainstalujte


Příspěvky a inzeráty od občanů zdarma

 Firmy ve správním obvodu města Teplá platí – velikost A4 Kč 100,-, A5 Kč 50,- A6 a menší
Kč 20,- / 1 uveřejnění

 Subjekty mimo správní obvod města Teplá platí – velikost A4 Kč 1000,-, A5 Kč 500,-, A6 a menší Kč 200,- / 1 uveřejnění
 


Měsíčník Tepelský zpravodaj, informační tisk, grafická úprava a tisk Město Teplá, vydává Město Teplá, redakce: Karla Kunešová

redakční rada: Mgr. Vít Červenka, Karla Kunešová


Uzávěrka 20. dne předešlého měsíce, příspěvky zasílejte na adresu:

kultura@tepla.c nebo na MěÚ do schránky, heslo “Zpravodaj“.

  Příspěvky nejsou stylisticky upravovány.

Registrační číslo: MK ČR E 11998


Elektronická podoba tištěné verze Tepelského zpravodaje 2017
 

16 Leden 1

          16

Únor 2

16 březen

16 Duben 4

16 Květen 5

16 Červen 6

16 Červenec + Srpen

    16

Červenec + Srpen

16 Září 9

16 Říjen 10

16 Listopad 11

16 Prosinec 12
 
 

Elektronická podoba tištěné verze Tepelského zpravodaje 2016

16
Leden 1

16           Únor 2

16

Březen 3

16

Duben 4

16

Květen 5

16

Červen 6

16

Červenec + Srpen

16   Červenec + Srpen
16

Září 9

16

Říjen 10

16

Listopad 11

16

Prosinec 12

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
 

Elektronická podoba tištěné verze Tepelského zpravodaje 2015

15
Leden 1
15
Únor 2
15
Březen 3
15
Duben 4
15
Květen 5
15
Červen 6
15
Červenec 7 + Srpen 8

15
Speciál

15
Září 9
15
Říjen 10
15
Listopad 11
15
prosinec 12
 
 

Elektronická podoba tištěné verze Tepelského zpravodaje 2014

1
Leden 1
1
Únor 2
1
Březen 3
1
duben 4
1
květen 5
1
červen 6
1
červenec 7

1
srpen 8

1
září 9
1
říjen 10
1
listopad 11
1
prosinec 12
 

Elektronická podoba tištěné verze Tepelského zpravodaje 2013

1
Leden 1
1
Únor 2
1
Březen 3
1
duben 4
1
květen 5
1
červen 6
1
červenec 7

1
srpen 8

1
září 9
1
říjen 10
1
listopad 11
1
prosinec 12
 

 Elektronická podoba tištěné verze Tepelského zpravodaje 2012

1
Leden 1
1
Unor 2
1
Březen 3
1
Duben 4
1
Květen 5
1
Červen 6

1
Červenec 7

1
Srpen 8
1
Září 9
1
Říjen 10
1
Listopad 11
1
Prosinec 12

 Elektronická podoba tištěné verze Tepelského zpravodaje 2011

2011
leden1
2011
únor2
2011
březen
3
2011
duben
4
2011
květen5
2011
červen6
2011
červenec 7
2011
srpen 8
2011
září 9
2011
říjen 10...
2011
listopad 11
2011
prosinec 12
 


Elektronická podoba tištěné verze Tepelského zpravodaje 2010

2010
leden
2010
únor
2010
březen
2010
duben
2010
květen
2010
červen
2010
červenec
2010
srpen
2010
září
2010
říjen
2010
listopad
2010
prosinec

 

nahoru

 2013|2012|2011|2010